W skład Akademii Aktywnej Edukacji Montessori wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Wszystkie jej elementy cieszą się niezwykłym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i ich rodziców. Gimnazjum Akademii Aktywnej Edukacji Montessori nosi w Warszawie miano najlepszego prywatnego gimnazjum. Spowodowane jest to zapewne bezpośrednim podejściem kadry nauczającej do każdego ucznia oraz szerokim pakietem oferowanych zajęć dodatkowych.