Rehabilitacja prowadzona przez najlepszych specjalistów,
fizjoterapeutów z przygotowaniem medycznym, stosujących
najnowocześniejsze metody fizjoterapeutyczne takie jak NDT Bobath i
SI.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego to
wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych
nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym
rozwoju psychomotorycznym.

Proponujemy:

– rehabilitację niemowląt metodą NDT Bobath
– rehabilitację metodą Integracji Sensomotorycznej
– rehabilitację dzieci z wadami postawy
– ćwiczenia korekcyjne